Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 14 / ang, anh (bàng, chanh)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
ngân v…; hình v… khăn; g… nặng
Đáp án
Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
ngân v…; hình v… khăn; g… nặng
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích