Lớp 1 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 14 / An toàn khi ở nhà


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tìm lựa chọn đúng nhất:

Để an toàn khi ở nhà bạn nên:

Đáp án

Tìm lựa chọn đúng nhất:

Để an toàn khi ở nhà bạn nên:

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích