Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 15 / ăm, âm (tằm, nấm)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm từ chứa vần ăm, vần âm thả vào ô trống:

  • ngắm
  • chậm
  • chăm
  • tâm
a.
chỉ
b.
sự
c.
sao
d.
chạp
Đáp án
a.
chỉ
b.
sự
c.
sao
d.
chạp

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích