Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 20 / ach (sách)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm từ chứa vần ach thả vào ô trống:

  • sách
  • ngách
  • tách
  • bạch
a. cặp
b. cây
đàn
c. tí
d. ngõ
Đáp án
a. cặp
b. cây
đàn
c. tí
d. ngõ

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích