Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 9 / 9 cộng với một số (tuần 9)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Vân tính tổng của hai số. Số hạng thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số có tổng bằng 10. Số hạng thứ hai lớn hơn số hạng thứ nhất 17 đơn vị. Vậy tổng của hai số đó là .

Đáp án

Vân tính tổng của hai số. Số hạng thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số có tổng bằng 10. Số hạng thứ hai lớn hơn số hạng thứ nhất 17 đơn vị. Vậy tổng của hai số đó là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích