Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 8 / 9 cộng với một số : 9 + 5(tuần 8)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Nghỉ hè, An và Hải giúp bà trồng cây. An trồng được 25 cây. Hải trồng được nhiều hơn An 4 cây. Cả hai bạn trồng được  cây.

Đáp án

Nghỉ hè, An và Hải giúp bà trồng cây. An trồng được 25 cây. Hải trồng được nhiều hơn An 4 cây. Cả hai bạn trồng được  cây.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích