Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 4 / 9 cộng với một số : 9 + 5 (tuần 4)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Chú mèo mướp meo meo vì đã bắt được 7 con chuột. Mèo vàng cười rất tươi và nói: Tôi bắt được nhiều hơn bạn 12 con đấy. Cả hai chú mèo bắt được  con chuột.

Đáp án

Chú mèo mướp meo meo vì đã bắt được 7 con chuột. Mèo vàng cười rất tươi và nói: Tôi bắt được nhiều hơn bạn 12 con đấy. Cả hai chú mèo bắt được  con chuột.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích