Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 8 / 8 cộng với một số : 8 + 5(tuần 8)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hà và An được mẹ cho đi tắm biển ở Sầm Sơn. Hà nhặt được 48 vỏ ốc biển.  Hà nhặt được nhiều hơn An 13 vỏ ốc. Cả hai bạn nhặt được  vỏ ốc biển.

Đáp án

Hà và An được mẹ cho đi tắm biển ở Sầm Sơn. Hà nhặt được 48 vỏ ốc biển.  Hà nhặt được nhiều hơn An 13 vỏ ốc. Cả hai bạn nhặt được  vỏ ốc biển.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích