Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 5 / 8 cộng với một số : 8 + 5(tuần 5)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tính nhẩm:

 =

Đáp án

Tính nhẩm:

 =

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích