Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 4 / 8 cộng với một số : 8 + 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Bố đi công tác về mua cho hai anh em một số kẹo. Bố chia cho anh 18 cái kẹo, em được bố chia cho nhiều hơn anh 7 cái kẹo, bố còn lạ 20 cái. Vậy, bố mua tất cả  cái kẹo

Đáp án

Bố đi công tác về mua cho hai anh em một số kẹo. Bố chia cho anh 18 cái kẹo, em được bố chia cho nhiều hơn anh 7 cái kẹo, bố còn lạ 20 cái. Vậy, bố mua tất cả  cái kẹo

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích