Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 8 / 7 cộng với một số : 7 + 5(tuần 8)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Trên núi có 37 con dê và một số con bò đang gặm cỏ là số lẻ liền trước số 37. Trên núi có tất cả  con.

Đáp án

Trên núi có 37 con dê và một số con bò đang gặm cỏ là số lẻ liền trước số 37. Trên núi có tất cả  con.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích