Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 6 / 7 cộng với một số : 7 + 5 (tuần 6)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hai số có tổng bằng 37. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và tăng số hạng thứ hai lên 15 đơn vị thì tổng mới là .

Đáp án

Hai số có tổng bằng 37. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và tăng số hạng thứ hai lên 15 đơn vị thì tổng mới là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích