Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 5 / 7 cộng với một số : 7 + 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tính giá trị của biểu thức sau:

=

Đáp án

Tính giá trị của biểu thức sau:

=

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích