Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 14 / 65 - 38 ; 46 - 17; 57 - 28 ; 78 - 29 (tuần 14)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả các dấu thích hợp vào ô trống

  • <
  • =
  • >
55 - 18
95 - 17
68 - 59
46 - 37
65 - 38
57 - 40
Đáp án
55 - 18
95 - 17
68 - 59
46 - 37
65 - 38
57 - 40

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích