Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 13 / 65 - 38 ; 46 - 17; 57 - 28 ; 78 - 29


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:
76 – y … 59 – y
Đáp án
Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:
76 – y … 59 – y
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích