Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 8 / 6 cộng với một số : 6 + 5(tuần 8)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Trong vườn nhà Lan có 26 cây ổi. Số cây ổi nhiều hơn cây nhãn 11 cây. Trong vườn có tất cả  cây.

Đáp án

Trong vườn nhà Lan có 26 cây ổi. Số cây ổi nhiều hơn cây nhãn 11 cây. Trong vườn có tất cả  cây.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích