Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 14 / 55 - 8, 56 - 7, 37 - 8, 68 - 9 (tuần 14)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả các số sau vào ô trống thích hợp:

  • 57
  • 37
  • 59
  • 28
  • 47
Số bị trừ 45 37
68 65
Số trừ 8
9
8
Hiệu
9 38 9
Đáp án
Số bị trừ 45 37
68 65
Số trừ 8
9
8
Hiệu
9 38 9

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích