Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 13 / 55 - 8, 56 - 7, 37 - 8, 68 - 9


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:
76 – y … 60 – y
Đáp án
Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:
76 – y … 60 – y
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích