Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 13 / 54 - 18


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm x
27 + x = 54 + 19
Đáp án
Tìm x
27 + x = 54 + 19
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích