Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 12 / 53 - 13


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền dấu > , < , =
83 - 47 ……… 73 - 38
Đáp án
Điền dấu > , < , =
83 - 47 ……… 73 - 38
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích