Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 11 / 52 - 28


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Trong vườn cây ăn quả nhà bác Minh có 52 cây vải. Số cây nhãn trong vườn ít hơn số cây vải là 28 cây. Trong vườn có tất cả  cây.

Đáp án

Trong vườn cây ăn quả nhà bác Minh có 52 cây vải. Số cây nhãn trong vườn ít hơn số cây vải là 28 cây. Trong vườn có tất cả  cây.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích