Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 10 / 51 - 15


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng phù hợp với hình sau :

 

  • 7
  • 8
  • 10
  • 11
- 3 =
Đáp án
- 3 =

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích