Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 11 / 49 + 25 (tuần 11)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Đoạn thẳng AB dài 29cm. Đoạn thẳng AC dài hơn đoạn thẳng AB là 15cm. Vậy tổng độ dài của 2 đoạn thẳng AB và AC là cm.

Đáp án

Đoạn thẳng AB dài 29cm. Đoạn thẳng AC dài hơn đoạn thẳng AB là 15cm. Vậy tổng độ dài của 2 đoạn thẳng AB và AC là cm.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích