Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 4 / 49 + 25


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Mẹ đi chợ về mua cho anh 25 quả mận và cho em 19 quả, thấy em có ít nên mẹ cho em thêm một số quả mận là số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số. Cả hai anh em có  quả mận.

Đáp án

Mẹ đi chợ về mua cho anh 25 quả mận và cho em 19 quả, thấy em có ít nên mẹ cho em thêm một số quả mận là số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số. Cả hai anh em có  quả mận.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích