Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 13 / 47 + 5 (tuần 13)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm x – y, biết:
x – 35 = 47
y + 35 = 47
Đáp án
Tìm x – y, biết:
x – 35 = 47
y + 35 = 47
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích