Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 6 / 47 + 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Số thứ nhất là số lẻ liền trước số 49, số thứ hai là 5, số thứ ba là số nhỏ nhất có hai chữ số . Tổng của ba số đó là .

Đáp án

Số thứ nhất là số lẻ liền trước số 49, số thứ hai là 5, số thứ ba là số nhỏ nhất có hai chữ số . Tổng của ba số đó là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích