Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 9 / 47 + 25 (tuần 9)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Lần đầu cửa hàng bán được 17 quả bóng. Lần đầu bán được ít hơn lần thứ hai 3 quả bóng và nhiều hơn lần thứ ba là 5 quả bóng. Cả ba lần cửa hàng đã bán được  quả bóng.

Đáp án

Lần đầu cửa hàng bán được 17 quả bóng. Lần đầu bán được ít hơn lần thứ hai 3 quả bóng và nhiều hơn lần thứ ba là 5 quả bóng. Cả ba lần cửa hàng đã bán được  quả bóng.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích