Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 10 / 47 + 25 (tuần 10)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng:

  • 38
  • 44
  • 40
  • 46
 27 + 19 =
 27 + 11  =
 27 + 17 =
 27 + 13 =
Đáp án
 27 + 19 =
 27 + 11  =
 27 + 17 =
 27 + 13 =

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích