Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 6 / 47 + 25


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Xe thứ nhất chạy được 25 ki-lô-mét. Xe thứ nhất chạy đươc ít hơn xe thứ hai 22 ki-lô-mét. Xe thứ ba chạy được 28 ki-lô-mét. Cả ba xe chạy tất cả  ki-lô-mét. 

Đáp án

Xe thứ nhất chạy được 25 ki-lô-mét. Xe thứ nhất chạy đươc ít hơn xe thứ hai 22 ki-lô-mét. Xe thứ ba chạy được 28 ki-lô-mét. Cả ba xe chạy tất cả  ki-lô-mét. 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích