Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 5 / 38 + 25


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Một hình tam giác có: cạnh thứ nhất dài 25dm, cạnh thứ hai dài hơn cạnh thứ nhất 8dm và ngắn hơn cạnh thư ba 5dm. Cả ba cạnh của tam giác dài dm.

Đáp án

Một hình tam giác có: cạnh thứ nhất dài 25dm, cạnh thứ hai dài hơn cạnh thứ nhất 8dm và ngắn hơn cạnh thư ba 5dm. Cả ba cạnh của tam giác dài dm.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích