Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 4 / 38 + 25


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hùng có nhiều hơn An 20 viên bi, Hùng cho An viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau.

Đáp án

Hùng có nhiều hơn An 20 viên bi, Hùng cho An viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích