Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 8 / 36 + 15(tuần 8)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Có 25 viên bi đỏ. Bi đỏ ít hơn bi xanh 11 viên và nhiều hơn bi vàng 15 viên. Tất cả có  viên bi.

Đáp án

Có 25 viên bi đỏ. Bi đỏ ít hơn bi xanh 11 viên và nhiều hơn bi vàng 15 viên. Tất cả có  viên bi.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích