Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 7 / 36 + 15


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Năm nay, Anh 25 tuổi, anh kém bố 21 tuổi. Số tuổi của Bình là số chẵn lớn nhất có một chữ số. Vậy tổng số tuổi của cả ba bố con là .

Đáp án

Năm nay, Anh 25 tuổi, anh kém bố 21 tuổi. Số tuổi của Bình là số chẵn lớn nhất có một chữ số. Vậy tổng số tuổi của cả ba bố con là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích