Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 15 / 34 - 8 (tuần 15)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính: 84 – 58

Đáp án

Đặt tính rồi tính: 84 – 58

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích