Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 12 / 33 - 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền dấu > , < , =
57 – 9 ……… 82 – 23
Đáp án
Điền dấu > , < , =
57 – 9 ……… 82 – 23
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích