Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 11 / 32 - 8


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Trong vườn nhà Giang có 32 cây xoài. Số cây xoài nhiều hơn số cây bưởi là 18 cây và nhiều hơn cây khế là 8 cây. Vậy trong vườn có tất cả  cây.

Đáp án

Trong vườn nhà Giang có 32 cây xoài. Số cây xoài nhiều hơn số cây bưởi là 18 cây và nhiều hơn cây khế là 8 cây. Vậy trong vườn có tất cả  cây.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích