Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 10 / 31 - 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dũng có tất cả 41 viên bi. Dũng chia cho Bình 15 viên bi, cho Tuấn 13 viên bi để ba bạn cùng chơi. Số bi còn lại của Dũng là .

Đáp án

Dũng có tất cả 41 viên bi. Dũng chia cho Bình 15 viên bi, cho Tuấn 13 viên bi để ba bạn cùng chơi. Số bi còn lại của Dũng là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích