Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 8 / 29 + 5(tuần 8)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hai số bằng nhau có tổng là 40, Nếu thêm vào số thứ nhất 5 đơn vị và số thứ hai 29 đơn vị thì tổng mới là .

Đáp án

Hai số bằng nhau có tổng là 40, Nếu thêm vào số thứ nhất 5 đơn vị và số thứ hai 29 đơn vị thì tổng mới là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích