Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 3 / 29 + 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Sắp xếp các phép tính theo thứ tự tăng dần và từ trái qua phải:

  • 19 + 8
  • 39 + 7 
  • 29 + 4
  • 47 + 5
  • 29 + 9
  • 48 + 5

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích