Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 9 / 28 + 5 (tuần 9)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tuấn có 28 quyển truyện. Tuấn mua thêm một số truyện là số lớn nhất có một chữ số. Tuấn tặng cho bạn số truyện là số nhỏ nhất có hai chữ số. Vậy Tuấn còn lại  quyển truyện.

Đáp án

Tuấn có 28 quyển truyện. Tuấn mua thêm một số truyện là số lớn nhất có một chữ số. Tuấn tặng cho bạn số truyện là số nhỏ nhất có hai chữ số. Vậy Tuấn còn lại  quyển truyện.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích