Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 5 / 28 + 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Nhà Bống có 28 cây bưởi. Số cây cam là số liền trước số 26. Nhà Bông có tất cả  cây.

Đáp án

Nhà Bống có 28 cây bưởi. Số cây cam là số liền trước số 26. Nhà Bông có tất cả  cây.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích