Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 4 / 28 + 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

48 + 25  +  = 45 + 28

Đáp án

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

48 + 25  +  = 45 + 28

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích