Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 8 / 26 + 5(tuần 8)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Năm nay, mẹ hơn con 20 tuổi, biết tuổi mẹ là 26. Vậy sang năm, cả hai mẹ con có tổng số tuổi là .

Đáp án

Năm nay, mẹ hơn con 20 tuổi, biết tuổi mẹ là 26. Vậy sang năm, cả hai mẹ con có tổng số tuổi là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích