Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 7 / 26 + 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Vườn nhà Oanh có 26 cây cam. Số cây cam nhiều hơn số cây bưởi 11 cây và ít hơn cây na 5 cây. Trong vườn có tất cả  cây.

Đáp án

Vườn nhà Oanh có 26 cây cam. Số cây cam nhiều hơn số cây bưởi 11 cây và ít hơn cây na 5 cây. Trong vườn có tất cả  cây.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích