Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 3 / 26 + 4 ; 36 + 24


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Nga có 26 bông hoa, nếu Nga cho Hiên 3 bông hoa thì số hoa của hai bạn bằng nhau. Vậy cả hai bạn có số bông hoa là .

Đáp án

Nga có 26 bông hoa, nếu Nga cho Hiên 3 bông hoa thì số hoa của hai bạn bằng nhau. Vậy cả hai bạn có số bông hoa là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích