Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 15 / 15, 16, 17, 18 trừ đi một số (tuần 15)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tính nhẩm 16 - 7 = …..
Đáp án
Tính nhẩm 16 - 7 = …..
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích