Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 14 / 15, 16, 17, 18 trừ đi một số (tuần 14)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống

  • 3
  • 9
  • 6
  • 10
Số hạng 9
7
Số hạng
13
9
Tổng 15 16 17 18
Đáp án
Số hạng 9
7
Số hạng
13
9
Tổng 15 16 17 18

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích