Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 13 / 15, 16, 17, 18 trừ đi một số


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
34 < … + 32 < 39
Đáp án
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
34 < … + 32 < 39
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích