Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 13 / 14 trừ đi một số : 14 - 8 (tuần 13)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Em hãy tìm một số sao cho lấy số đó cộng với 24 thì được một số bé hơn 25.
Đáp án
Em hãy tìm một số sao cho lấy số đó cộng với 24 thì được một số bé hơn 25.
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích