Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 12 / 14 trừ đi một số : 14 - 8


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền dấu > , < , =
14 - 8 ……… 13 - 7
Đáp án
Điền dấu > , < , =
14 - 8 ……… 13 - 7
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích